GJENSIDIG TILLIT: Tom Georg Olsen ønsker at arbeidsplassen skal være basert på gjensidig tillit. – Det er viktig å møte hverandre med ydmykhet og raushet, sier han. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Ansetter ingen perfekte mennesker

Søker du jobb i IT-selskapet Miles kan du regne med å måtte oppgi i hvert fall ti referanser, hovedsakelig for å finne ut om du er et varmt menneske.

– Vår forretningsmodell bygger blant annet på at de vi ansetter skal være faglig dyktige og vise varme for kollegaer og kunder, sier Tom Georg Olsen, konserntjener i Miles.

Akkurat det med tittel skal vi komme tilbake til, men først litt mer om forretningsmodellen.

Miles skiller seg nemlig fra andre store selskaper når det gjelder arbeidskultur. For det første gjør medarbeiderne selv beslutninger på forhold som angår dem selv. Dette bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom ledelse og ansatte. Et eksempel er at medarbeiderne gjør de faglige jobbintervjuene med nye kandidater.

Miles-filosofien

Mer informasjon: miles.no

– På den måten kan de gå god for om kompetansen er tilstede hos søkeren. Deretter gjør ledelsen opptil fire totimersintervjuer med hver enkelt søker for å bli kjent med ham eller henne som person. Dette bygger på det å være et varmt menneske, fortsetter Olsen.

Miles sin visjon er å være en fremragende arbeidsplass. Selskapet ser etter mennesker som tør å være seg selv også i jobbsammenheng.
– Vi prøver å finne de som vi tror vil ha det bra i vår kultur og som i tillegg kan bidra med noe inn i Miles, forteller Olsen. 

Sammen med søkeren går ofte lederne i Miles gjennom CVen for å finne andre referanser enn de som allerede står skrevet opp. Dette er for å bli kjent med personen bak kompetansen.
– Vi sjekker i hvert fall ti referanser, helst folk som kandidaten har jobbet med tidligere. Vi ansetter også nyutdannede.

For at referansepersonene ikke skal føle noe forpliktelse, blir de ikke varslet på forhånd. Deretter snakker Miles mellom 20 til 40 minutter med hver referanse.

– Dette mener vi skaper en trygghet for kandidaten. Det er jo gjennom referansepersonene vi virkelig blir kjent med søkeren, fortsetter konserntjeneren.

– Kan denne måten å rekruttere på føre til at dere mister gode søkere?

– Vi vet at Miles har et ganske smalt nåløye, og jeg har selv kalt det verdens dårligste vekstmodell. Samtidig tror vi modellen ved både å bygge relasjon og kompetanse er vår styrke, sier Olsen.

Kvinneandelen i selskapet er kun på 20 prosent, noe som tilsvarer gjennomsnittet i bransjen. Olsen skulle gjerne sett at dette tallet var høyere og tror noe av grunnen kan være at kvinner tenker de er underkvalifiserte.

– Vi jobber stadig med å endre retorikken slik at vi tiltrekker oss spesielt flere kvinnelige søkere. Fra våre kvinnelige ansatte hører vi nemlig at Miles er en meget god arbeidsplass for kvinner.

Blitt forsket på 

Ledelsesfilosofien i Miles har blitt forsket på gjennom forskningsprogrammet Focus ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det er lite empiri knyttet til det å lede høyt utdannede mennesker med høye krav til arbeidsgiver, sier Olsen.

Selv har han også lest seg opp på tillits- og medarbeiderfokusert ledelsesfilosofi, og mener det er spesielt viktig at selskaper tar ansvar for å bygge tillit i en verden der denne, i følge Edelman Trust Barometer, er på et krisenivå.

– Hvordan kan medarbeidere få best uttelling for sitt potensial dersom man ikke viser dem tillit? spør han retorisk.

Tjener-titler

Så var det dette med titlene. Som en direkte konsekvens av NHH sitt forskningsprosjekt, har Miles nemlig endret titlene i selskapet.

– Vi har formalisert bruken av ordet tjener og snobbet oss litt ned. Samtidig gir bruken av ordet et signal om hvordan vi tenker rundt det med ledelse. De daglige lederne i selskapene våre bruker tittelen «daglig tjener». Selv er jeg som sagt konserntjener fordi jeg jobber på tvers av selskapene, forteller Olsen.

Miles kjører tre ikke-anonyme undersøkelser blant sine ansatte hvert år med rangering og tilbakemelding på arbeidshverdagen.

– På den måten kan vi sette inn konkrete tiltak hos den enkelte medarbeider. Hos oss er ingen perfekte, heller ikke lederne, avslutter konserntjeneren.

ANNONSE:
Peisbord 800×300

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this