prisliste-juni-2016

GENERELLE BESTEMMELSER

 • Format: Tabloid; modul 56, (6 spalter).
 • Bergensmagasinet satsspeil er: 248×365 mm
 • Spaltebredder:
  1 spalters bredde: 38 mm
  2 spalters bredde: 80 mm
  3 spalters bredde: 122 mm
  4 spalters bredde: 164 mm
  5 spalters bredde: 206 mm
  6 spalters bredde: 248 mm
  Dobbeltside/Panorama: 518 m m
 • Spaltebredde: 38 mm
 • Spaltemellomrom: 4 mm
 • Avbestilling av annonser må skje senest kl. 10.00 på tirsdager
  i uken før utgivelsesdato. For kundeaviser/bilag/ innstikk senest
  14 dager før utgivelsesdato. Ved avbestilling etter fristen blir
  kunden fakturert med 50 % av avtaltpris
 • Eventuelle feil må reklameres straks og senest 8 dager etter
  innrykk. Erstatningsansvar vil bli behandlet i samsvar med
  gjeldende normer for annonsepraksis. Magasinets ansvar for
  feil er begrenset opp til det annonsen kostet. Bergensmagasinet
  har ikke ansvar for feil i annonsemateriell mottatt fra annonseformidler,
  annonsør eller aviser.
 • Dersom ønsket plassering av annonsen ikke
  kan etterkommes, vil annonsen bli plassert best mulig
  og fakturert ihht. faktisk plassering.
 • Betalingsbetingelser: Alle annonsører 10 dager.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 • Opplag: 100 450 stk
 • Geografisk nedslagsfelt:
  Husstander i Bergen kommune
 • Materiellfrist: Torsdager uken før utgivelse kl 15
 • Krav til materiell: Høyoppløst pdf i riktig annonsestørrelse
 • Kvalitetskrav: min. 200 dpi og CMYK
 • Overføring av materiell:
  Bergensmagasinet.no/sendossfiler.
  Mail merkes med kundenavn og innrykksdato
 • Trykkeri: Molvik Grafisk AS, Midtun
 • Distributør: Norpost Bergen AS
 • Utgiver: Bergensmagasinet AS,
 • E-post: [email protected]

utgivelsesdatoer