Bekransning på æreskirkegården på Ekeberg september 1941

ANNONSE:
Peisbord 800×300