malawi6
LÆRER FRA HVERANDRE: Ellen Chizimba og Aina Drengenes er koordinatorer for samarbeids-prosjektet mellom Haraldsplass diakonale sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Nkhoma Mission Hospital. Målet er å bidra til kompetansebygging i Malawi og til å gi helsepersonell i Norge bredere forståelse for helsevesenet i en annen del av verden. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Til Bergen for å lære smertelindring

Del artikkelen i Sosial medier

– Blir du syk i Malawi, må du vurdere om du skal bruke pengene dine på behandling eller mat til familien, sier Ellen Chizimba, som nylig har hospitert i to uker på Sunniva sengepost ved Haraldsplass for å få opplæring i lindrende behandling for alvorlig syke pasienter.

Over 16 millioner mennesker bor i Malawi, som ligger inneklemt mellom Tanzania, Zambia og Mozambik. I utstrekning er det lille afrikanske landet mindre enn en tredjedel av Norge (inkludert en nesten 60 mil lang innsjø).

Landet regnes som vennlig og gjestfritt, noe som understrekes ved at de tok imot over én million flyktninger under borgerkrigen i Mozambik. Tross dette har de et BNP per innbygger som er blant de aller laveste i verden. På en BNP-statistikk der Norge ligger på tredjeplass i verden (2015-tall, www.globalis.no) med rundt 75.000 amerikanske dollar per innbygger, ligger Malawi på fjerde siste plass, med 380 amerikanske dollar per innbygger.

Samarbeid og utveksling

– Malawi er et fredelig land med vennlige folk. Vi setter pris på familie og venner, og liker å dele av det vi har, sier Ellen Chizimba, som er avdelingssykepleier på akuttmottaket og koordinator for det palliative teamet ved Nkhoma Mission Hospital i Nkhoma, en landsby som ligger rundt 60 kilometer fra landets hovedstad, Lilongwe.

malawi2
PÅ HJEMMEBESØK I MALAWI: Bestemor passer barna mens moren deres følges opp av palliativt team i Nkhoma. Da teamet fra Haraldsplass møtte henne i april 2016, bodde hun i et lite skur sammen med syv barn, etter at huset hennes ble ødelagt i en regnstorm. Prosjektet har nå hjulpet til med å bygge et nytt hus for henne. (Foto: Privat utlån)

Bergensmagasinet treffer henne på Haraldsplass diakonale sykehus, som har et samarbeidsprosjekt med sykehuset der hun jobber. To leger, tre sykepleiere og en prest besøkte nylig Norge for første gang. Den første uken ble tilbragt på Hospice Lovisenberg i Oslo. De to neste ukene var to av dem i Oslo, mens Chizimba og to av hennes medarbeidere har hospitert i to uker på Sunniva sengepost ved Haraldsplass for å få opplæring i lindrende behandling for alvorlig syke pasienter.

– Etter at vi startet samarbeidet med Nkhoma, har fokuset på smertelindring blitt større.

Dette er en del av et større program for å bygge opp et bedre tilbud for døende pasienter ved det afrikanske sykehuset. Foreløpig driver det palliative teamet i Malawi med hjemmebesøk, og har klinikk for dagpasienter på sykehuset, i tillegg til at de, i samarbeid med de norske sykehusene, kurser og sertifiserer helsepersonell til å jobbe med palliasjon. Drømmen er å på sikt kunne starte en palliativ avdeling.

DYRT Å VÆRE SYK

– Sykehuset i Nkhoma har for tiden god tilgang på morfin, men problemet er at pasientene har lang avstand til sykehuset og det er utfordrende for de å komme seg til sykehuset på grunn av lite eller ingen penger til transport, sier Aina Drengenes.

Hun er sykepleier ved Haraldsplass, koordinator for samarbeidsprosjektet sammen med sin afrikanske kollega, og har vært flere ganger i Malawi.

– Etter at vi startet samarbeidet med Nkhoma, har fokuset på smertelindring blitt større. For noen år siden hadde de kun tilgang til Ibux, og pasientene fikk lite eller ingen oppfølging etter at de ble utskrevet fra sykehuset. Pasientene led hjemme, uten faglig tilsyn og hjelp, forteller hun.

malawi3
ULLTØY REDDER LIV: Premature babyer får strikketøy etter at de er født på Nkhoma Mission Hospital. (Foto: Marit Nergaard Aas)

Mange pasienter benytter seg derfor av tradisjonell medisin, og går gjerne i lang tid til en tradisjonell healer i håp om å bli bedre. Når de kommer til sykehuset, er ofte sykdommen kommet så langt at det er for sent å behandle.

– Familiens økonomi er en viktig del av dette, forklarer Chizimba.
– Å ha en syk person i familien i Malawi er et stort økonomisk tap. En taper arbeidskraft, inntekt, og alle som er innlagt på sykehus må ha med seg en pårørende som steller for seg.

600.000 FORELDRELØSE BARN

Det aller største helseproblemet i Malawi er HIV/AIDS. Ti prosent av landets voksne befolkning er smittet, inntil tre av fire sykehusinnleggelser skyldes sykdommer relatert til HIV-smitte, og rundt 600.000 barn er blitt foreldreløse på grunn av det dårlige helsetilbudet for HIV-smittede, ifølge tall fra Unaids (www.unaids.org).

malawi4
KLÆR FRA NORGE: Pårørende på barneavdelingen står i kø for å få utdelt klær. – Mange har svært lite, så de setter stor pris på nye klær til barna, sier Aina Drengenes. (Foto: Privat utlån)

– Folk trenger mer informasjon om hvordan de kan forebygge HIV-smitte ved å bruke kondom, sier Chizimba.

– Folk kan relatere til en sangtekst, og slik kan vi spre kunnskapen til hele landet.

Dette er en utfordring i et land der store deler av befolkningen er analfabeter. Flere dramagrupper forsøker derfor å spre viktig helseinformasjon gjennom skuespill, sang og dans. Flere musikere har også tatt opp helsetemaer i tekstene sine.

I fjor kom samleplaten Moyo ndi Mpamba Music4Life, der en rekke av landets beste artister synger om barnesykdommer, malaria, HIV/AIDS, familieplanlegging, ernæring, og viktigheten av god hygiene og å drikke rent vann. Albumet er distribuert til en rekke radiostasjoner, er lagt ut til gratis nedlasting, og promoteres i tillegg gjennom en egen «all star» musikkvideo, vist på alle landets mest populære tv-kanaler.

– Folk kan relatere til en sangtekst, og slik kan vi spre kunnskapen til hele landet, sier Chizimba.

malawi1
SAMLING PÅ HARALDSPLASS: Ansatte fra Nkhoma Hospital har nylig hospitert i tre uker ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen og Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. De har også fått en mentor som de vil ha jevnlig kontakt med for å drøfte ulike situasjoner og etiske dilemmaer som de møter fremover. Fra venstre: Jan Henrik Rosland, Yamikani Chinthuli, Ellen Chizimba, Aina Therese Drengenes, Rifiness Chikwatu, Samuel Mwale, Bjørg Solsvik, Marit Nergaard Aas, William Chimwezi, Joran Slaaen og Andrew Mpedwa. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Fakta

Kompetansebygging i Malawi

  • Haraldsplass diakonale sykehus (HDS) har samarbeidet med Nkhoma Mission Hospital i Malawi siden 2010. Dette er et sykehus som har flere likhetstrekk med HDS, blant annet antall senger og verdigrunnlag.
  • I fjor startet de et tre års prosjekt (i samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus) med fokus på lindrende behandling. Målet er å bidra til kompetansebygging i Malawi og til å gi helsepersonell i Norge bredere forståelse for helsevesenet i en annen del av verden.
  • Prosjektet legger opp til hospiteringsbesøk i Norge for medlemmer av det palliative teamet i Malawi og undervisningsbesøk i Malawi for det norske teamet. En del av prosjektet er å bygge opp et tilbud om lindrende behandling både for hjemmeboende og ved en egen klinikk på sykehuset i Nkhoma.
  • Flere pasienter blir nå fanget opp på grunn av bedre opplysning om prosjektet, og det palliative teamet har dermed mulighet til å hjelpe og følge opp flere pasienter.
  • Pasientene må betale for alle tjenester de mottar ved sykehuset. Det palliative teamet tilbyr derimot gratis hjelp og medisiner. Problemet for pasientene er da å komme seg til sykehuset for å få hente ut medisiner og bli hjulpet. Teamet reiser derfor ut til de sykeste som ikke har mulighet til dette.
  • Lange avstander gjør det vanskelig å følge opp alle disse godt nok. Prosjektet skal derfor i gang med opplæring av frivillige, slik at de kan være en link mellom landsbyen og det palliative teamet på sykehuset.
  • Husene de fleste bor i er enkle og kalde, spesielt om vinteren. Det samles derfor inn strikketøy til premature og nyfødte i Malawi, for å forebygge sykdom og død.
  • Flere lokale sykepleiere er ildsjeler i dette arbeidet, og interessen for strikking øker.
  • Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å bidra med strikking av ulltøy til Nkhoma.
  • Mer informasjon: haraldsplass.no/om-haraldsplass/malawi-prosjektet
malawi5
MORGENRAPPORT I MALAWI: Rapport fra nattevakten og fellesundervisning før dagskiftet begynner. (Foto: Privat utlån)

Del artikkelen i Sosial medier

Relevante artikler

Topp
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this