– Vi gir oss ikke før det blir forandring

– Alternativet er å ikke gi behandling, og skyve folk ut i uførhet. Da kan du spørre hva som er best for nasjonens døtre.