Grieghallen i kveld: Alt klart for Bergens egen Oscar-utdeling

– Der Oscar-prisen kun handler om film, så favner vi bredere. Så sett med bergensøyne er dette en mye viktigere pris.

– Omegnskommunene fortsetter å vokse på Bergens bekostning

Der det forrige byrådet hadde et snitt på saksbehandlingen på rundt 13 uker, bruker sittende byråd i gjennomsnitt 36 uker.

Helsevesenets klimakrise

Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige kan bli vanskelige å behandle.